Joep Stassen – dagvoorzitter

Joep Stassen is Corporate Comedian. Hij treedt op als entertainer en moderator op bedrijfsbijeenkomsten en congressen. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van zijn dubbele achtergrond: die van stand-up comedian en bedrijfskundige.

Tessel Blok – dagvoorzitter

Tessel Blok is een Nederlands radio- en tv-maakster, ze was tot 2014 voornamelijk werkzaam voor de VPRO als producer, regisseur en presentator. Ze heeft vaak interviews afgenomen, onder andere voor Buitenhof. Tot vorig jaar heeft ze gewerkt als persoonlijk assistente van Geert Mak en tevens is ze werkzaam in de thuiszorg.

Rik torfs – keynote

Professor Rik Torfs, oud-rector van de Katholieke Universiteit Leuven en (kerk)jurist, neemt de keynote voor zijn rekening. In België is hij intensief betrokken geweest bij het coronadebat. Hij vertelt over wat hem is opgevallen in de afgelopen twee jaar in België, maar ook in Nederland. Hoe zou een academische discussie over pandemische paraatheid eruit moeten zien? Wat is de rol van politiek, media en maatschappij? Professor Torfs schetst een perspectief waarin we met elkaar tegenstellingen kunnen overbruggen, of ten minste draaglijk maken.

ronald meester – panellid

Meester is hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn voornaamste wiskundige onderzoeksactiviteiten zijn op het gebied van de forensische kansrekening en statistiek. Hij mengt zich veelvuldig in het publieke debat over de reikwijdte en interpretatie van (statistische) wetenschappelijke claims en over de verhouding tussen wetenschap, religie en levensbeschouwing. 

Eline van den Broek-Altenburg – panellid

Eline van den Broek-Altenburg, PhD, gezondheidseconoom, epidemioloog en biostatisticus. In de Verenigde Staten werkzaam als expert op het gebied van epidemiologie en volksgezondheid. Sinds de wereldwijde uitbraak van corona heeft zij bijgedragen aan diverse internationale wetenschappelijke studies, waaronder een onderzoek gericht op het identificeren van gedragsfactoren die het risico op infectie verhogen, de gezondheidsschade die is veroorzaakt door coronamaatregelen en studies naar de impact van de crisis op individuen, zowel in gezondheid-, financieel als psychologisch opzicht.

Mona Keijzer – Column

Mona Keijzer, voormalig staatssecretaris en parlementslid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

Ad VerbrugGe – panellid

Ad Verbrugge is filosoof, schrijver, speker en raadsman. Zijn werk als filosoof beweegt zich in de traditie van de Griekse en continentale wijsbegeerte. De vraag naar de dynamiek van het menselijk (samen-)leven in het tijdperk van globalisering vormt een van de centrale thema’s van zijn werk.

Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van die Vrijstaat in Bloemfontein. Daarnaast is hij mede-oprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON).

Bob de wit – Panellid

Prof. dr. Bob de Wit is Hoogleraar Strategic Leadership aan het Center of Strategy, Organization & Leadership van Nyenrode. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de transformatie van bedrijven, sectoren en maatschappijen, aangespoord door diverse digitale technologieën en oplossingen op het gebied van biotechnologie en duurzame energie. Bob is een internationaal veel gevraagd spreker en geeft presentaties en lezingen aan grote groepen toehoorders. Hij bereidt leiders in de private en publieke sector voor op de komende economische en maatschappelijke revolutie in Society 4.0. 

Bob is (mede-)auteur van 20 boeken en talloze artikelen, hoofdstukken, cases en onderwijsnotities op het gebied van strategisch management.

Jona Walk – panellid

Jona Walk is internist in opleiding en is in 2021 cum laude gepromoveerd in de immunologie. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij studies geleid waarin de veiligheid en effectiviteit van vaccins tegen malaria werden getest. Ook deed zij onderzoek naar hoe de immuunresponse tegen malaria tot stand komt en hoe dit de ontwikkeling van betere vaccins kan informeren. Haar proefschrift pleit er voor om bredere te kijken naar de positieve (en negatieve) effecten van vaccinaties op het afweersysteem.

Daarnaast is zij ook maatschappelijk actief, o.a. met de petitie ‘Onverdeeld Open’ die zij samen met Mona Keijzer en Ronald Meester heeft geschreven en als een van de initiatiefnemers van de Vierde Golf, een nieuwe politieke beweging die zich inzet voor een maatschappelijk gesprek over de lessen van de coronacrisis.

Thomas Bollen – panellid

Thomas Bollen is financieel econoom gespecialiseerd in monetaire zaken. Hij schrijft als freelance-onderzoeksjournalist over economie en de financiële sector voor onder andere het onafhankelijke journalistieke platform Follow the Money. Tijdens de pandemie analyseerde hij het kabinetsbeleid en de onderbouwing van maatregelen.

Wierd Duk – panellid

Telegraaf verslaggever Wierd Duk is een Nederlands historicus, journalist en auteur. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis, cultuur en politiek van Rusland en Duitsland. Duk treedt met enige regelmaat op als commentator en opiniemaker in radio- en televisieprogramma’s.

Wouter Aukema – panellid

Wouter Aukema (1965) is data analist en voormalig computer-hacker. Met zijn bedrijf Trust Factory analyseerde hij het computergebruik van medewerkers bij multinationals en overheden wereldwijd. Sinds een aantal jaren richt hij zich hoofdzakelijk op het creëren van inzichten uit (semi-)open databronnen van overheden.

Bert de Munck – panellid

Bert De Munck (°1967) is gewoon hoogleraar aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Theorie van de Historische Kennis en History of Science and Society doceert. Hij is er lid van het Centrum voor Stadsgeschiedenis en directeur van het Urban Studies Institute en de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) ‘Urban Agency’. Zijn onderzoek situeert zich op het kruispunt van sociale geschiedenis en geschiedenis van wetenschap en kennis en gaat concreet over de waardering van kennis en vaardigheden, de relatie tussen kennis en de stedelijke context, de rol van kennis in bestuur en politieke denkbeelden, en de epistemologische ontwikkelingen in het historische onderzoek in het algemeen. Hij publiceerde onlangs het boek Leven en laten leven: Een kritische geschiedenis van de pandemie (Ertsberg 2022).

Ewald Engelen – panellid

Ewald Engelen is professor Financial Geography aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft columns voor De Groene Amsterdammer en Het Parool en is vaste gast en commentator bij Buitenhof, Pauw & Witteman en BNR nieuwsradio.

Evelien Peeters – panellid

Evelien Peeters is werkzaam als internist-endicrinoloog in het UMC Utrecht. Als nevenfunctie is zij als voorzitter betrokken geweest bij het Artsen Covid Collectief, waarbij ze pleitte voor meer risicogestuurd beleid, het stimuleren van gezondheid en keuzevrijheid.

Rik Scheper

Rik Scheper – panellid

Rik J Scheper is Immunoloog en Experimenteel Patholoog bij de afdeling Pathologie van het VUmc in Amsterdam. Hij gaf les over het immuunsysteem en zette de VU-opleiding Medische Biologie op. Daarnaast voerde hij onderzoek uit in nauwe samenwerking met verschillende klinische afdelingen van Vumc, AMC en NKI. De thema’s omvatten immuno-dermatologie, neuro-immunologie, tumor-immunologie en multidrug-resistentie. Resultaten werden tot op heden in meer dan 500 publikaties in internationale peer-reviewed tijdschriften gepubliceerd, en leidden tot 45 dissertaties. Hiernaast initieerde hij twee bedrijven die zich richten op geavanceerde weefselgeneesmiddelen, met name DCPrime BV, dat tumorvaccins ontwikkelt op basis van een breed-inzetbare dendritische cellijn. Momenteel, na zijn nominale pensionering, is Rik J Scheper actief als senior adviseur in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc.

stan baggen – panellid

Stan Baggen is advocaat en heeft zowel in Nederland als Spanje zijn beroep uitgeoefend. Hij heeft zich uitgesproken tegen het coronatoegangsbewijs en tegen de permanente coronawet die momenteel op handen is. Stan is mede initiatiefnemer van De Vierde Golf.