Vrijdag 9 september, 13.00 – 18.00 uur

Congres Pandemische Paraatheid

Reflectie en aanbevelingen
Zijn we klaar voor een volgende pandemie?

Voor wie: wetenschappers, medici, politici, beleidsmakers, journalisten en eenieder die een mening heeft of wil vormen over het te kiezen beleid ten tijde van een pandemie.

Antropia Driebergen.

Congres: Pandemische Paraatheid
Reflecties en aanbevelingen

Het doel van deze middag is om samen te komen en de dialoog aan te gaan, zodat we gezamenlijk tot een antwoord kunnen komen op de vraag wat de basisregels zouden kunnen zijn bij een volgende virusuitbraak. Respect voor verschillende opvattingen is het uitgangspunt en er zal op wetenschappelijke basis worden gediscussieerd over de verschillende invalshoeken.

Al jarenlang stellen deskundigen scenario’s op om ons zoveel mogelijk voor te bereiden op een pandemische uitbraak. Wereldwijd hebben er al talloze oefeningen in pandemiebeheersing plaatsgevonden, maar de praktijk bleek vaak weerbarstiger dan de papieren werkelijkheid. Want ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen leek de uitbraak van Covid-19 in december 2019 toch veel beleidsmakers, politici en wetenschappers te hebben verrast, wat ogenschijnlijk vaak heeft geleid tot snelle en soms onzorgvuldige beslissingen, waarvan de impact niet altijd was te overzien. De reactie op het Covid-19 virus en het daaruit voortvloeiende beleid hebben de levens van miljoenen mensen geraakt. In hoeverre zijn deze maatregelen proportioneel gebleken en welke kosten-batenanalyse zou hier kunnen worden gemaakt? Wie heeft uiteindelijk de beslissende stem bij het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen? Wat is hierin de rol van politiek, de wetenschap en de media? In hoeverre mag de politiek ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van individuen: wanneer eindigt de zelfbeschikking en neemt de staat het over ten bate van het algemeen belang?
Veel verschillende belangen, zowel nationaal als mondiaal, hebben een rol gespeeld binnen de besluitvorming, waarbij nieuws en meningen zich razendsnel verspreidden. Dit is de gemeenschapszin allerminst ten goede gekomen.

Nu het eerste stof van de coronapandemie wat is neergedaald, is de tijd rijp om het gekozen beleid te evalueren. Daarom staat tijdens het Congres Pandemische Paraatheid de vraag centraal wat we kunnen leren van het coronabeleid van de afgelopen twee jaar. Bestaat er zoiets als een set basisregels waar eenieder zich in kan vinden, welke ingezet kan worden bij een vergelijkbare situatie in de toekomst?

Programma

Dagvoorzitter Joep Stassen neemt ons tijdens het congres op verbindende en interactieve wijze mee om samen tot een antwoord te komen op de vraag: zijn we klaar voor een volgende pandemie? En wat is eigenlijk de rol van beleidsmakers, politiek, wetenschap, medici, ethici en juristen? Hoe is dit veranderd? Welke lessen kunnen we leren uit de afgelopen twee jaar?

We starten deze middag met een keynote van professor Rik Torfs, oud-rector van de Katholieke Universiteit Leuven en (kerk)jurist. In België is hij intensief betrokken geweest bij het coronadebat. Hij vertelt over wat hem is opgevallen in de afgelopen twee jaar in België, maar ook in Nederland. Hoe zou een academische discussie over pandemische paraatheid er volgens hem uit moeten zien? Wat is de rol van politiek, media en maatschappij?

Professor Torfs schetst een perspectief waarin we met elkaar tegenstellingen kunnen overbruggen, of ten minste draaglijk maken.
Daarna gaan we met elkaar in dialoog middels drie verschillende paneldiscussies, die elk een eigen thema behandelen: Wetenschap en Politiek, Wetenschap en Maatschappij en Wetenschap en Media.

Mona Keijzer sluit de middag af.

Aanvang
13.00 uur
Opening dagvoorzitter Joep Stassen
13.15 uur
Keynote Rik Torfs
13.25 uur
Panel 1 Wetenschap en Politiek: De politieke kleur van de wetenschap
14.00 uur
Pauze
14.45 uur
Panel 2 Wetenschap en maatschappij: Wetenschap, waarheid en ethiek
15.15 uur
Panel 3 Wetenschap en Media: Wetenschap binnen het publieke debat
16.00 uur
Afsluiting Joep Stassen en slotwoord Mona Keijzer
16.45 uur
Borrel
17.00 uur
Einde
18.00 uur

De keynote van Rik Torfs wordt gevolgd door 3 paneldiscussies met diverse panelleden:

Panel 1: Wetenschap en Politiek

De politieke kleur van de wetenschap.

Panel 2: Wetenschap en Maatschappij

Wetenschap, waarheid en Ethiek.

Panel 3: Wetenschap en Media

Wetenschap binnen het publieke debat.

Onze sprekers en panelleden

Meer informatie over onze keynote, dagvoorzitter, dagafsluiter en panelleden. 

Locatie en Contact

Organisatie
Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
(navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
3972 LA Driebergen

Meer informatie over de locatie, route en parkeren.

Contact
Bij vragen neem dan contact op met info@pandemische-paraatheid.com

Bestel tickets voor
Het Pandemische Paraatheid congres

De kosten van het Congres Pandemische Paraatheid zijn € 59,- per persoon incl. btw, excl. reserveringskosten.
(je wordt automatisch doorgestuurd naar onze ticketpartner GoTickets)